Cart

No products in the cart.

ελ | en
account

Terms & Conditions

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικοί όροι χρήσης · Περιγραφή συναλλαγών και υπηρεσιών · Υποχρεώσεις και Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας · Υποχρεώσεις και δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών · Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο · Προστασία Προσωπικών Δεδομένων · Αρχεία Αναγνώρισης – Πολιτική Cookies · Ασφάλεια Συναλλαγών · Αποστολή Προϊόντων και Πολιτική Επιστροφών · Τρόποι Πληρωμής · Διαφήμιση και Εμπορική Επικοινωνία · Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών · Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία · Τροποποιήσεις Όρων

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ, www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).

Ο διαδικτυακός τόπος www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο ανήκει στην  CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ IKE, με έδρα τον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Τεώ 40 και 25ης Μαρτίου αρ. 7, ΤΚ 17778, με ΑΦΜ 801099695 της Α΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής: Εταιρεία). Νόμιμος εκπρόσωπος είναι η κ. Καίτη Χρίστου. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι τηλ.: 210-4831050 και e-mail: info@citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr.

Η Εταιρεία ασκεί εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, συμμορφούμενο με την κείμενη νομοθεσία, που προσφέρει προς πώληση συσκευασμένα τυποποιημένα τρόφιμα και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Παρακαλούμε, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστότοπου (περιήγηση, εγγραφή, συναλλαγή), να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία του. Κάθε επισκέπτης, χρήστης και πελάτης με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς και με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές.

1.2. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Υπηρεσίες»), η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των αγοραπωλησιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε αγοραπωλησίες Προϊόντων, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας  πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των Υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνσή μας, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.3. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της  καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής ή/και μέρος αυτής να γίνει συνδρομητικό. Επίσης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της  Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διευκρινίζεται πάντως ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει, αλλά ισχύει για το μέλλον.

1.4. Η παρούσα Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η εταιρεία. Η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τυχόν συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης κάθε ιστοσελίδας.

1.5. Από τη στιγμή που γίνεστε μέλη, με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, συναινείτε και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διαγραφή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνήστε μαζί μας . Η Διαγραφή σας συνεπάγεται και την καταγγελία της συμμετοχής σας ως μέλους στην ιστοσελίδα της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ.

1.6. Οι αιτούντες μπορούν να εγγραφούν είτε ως ιδιώτες, είτε ως επαγγελματίες, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαγγελματία/επιχείρησης, η εγγραφή είναι δυνατή μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος και δηλώνει υπεύθυνα κατά την εγγραφή του ότι την εκπροσωπεί και δύναται να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό της. Αναλόγως της ιδιότητάς σας έχετε πρόσβαση και στο αντίστοιχο τμήμα της Ιστοσελίδας μας. Η CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ δικαιούται αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (όπως ενδεικτικά λόγω προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, λόγω παράνομης συμπεριφοράς, κ.λπ.) να αρνηθεί την αίτηση ενός μέλους για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών ή για την διενέργεια συναλλαγών με την εταιρία.

1.7. Επισημαίνεται ότι η βοήθεια και πληροφορίες που παρέχονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τους «Όρους και Προϋποθέσεις». Η πολιτική αγορών και επιστροφών, ασφάλειας τροφίμων, cookies προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των «Όρων και Προϋποθέσεων» και δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρία και τους χρήστες) δυνάμει των όρων του άρθρου 1.2. ανωτέρω.

1.8. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρίας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ προβάλλει, προωθεί, πωλεί και μεταπωλεί τυποποιημένα προϊόντα παραγωγής της εταιρείας ή/και τρίτων παραγωγών/προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Ως προμηθευτής νοείται υπό την έννοια του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και κάθε παραγωγός/συσκευαστής, εισαγωγέας/διανομέας, όπως ορίζεται σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις (στο εξής «προμηθευτές» χάριν συντομίας). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

2.2. Αναφορικά με τα προϊόντα τρίτων προμηθευτών, επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση, κατά τις διατάξεις του νόμου, να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή παρόμοιων επουσιωδών παραλείψεων. Η Εταιρεία ως εκ τούτου επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια όσον αφορά την τήρηση της γενικής υποχρέωσης ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες και χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), να απευθυνθούν, προτού προβούν σε παραγγελία, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο τηλ.: 210-4831050 ή/και στο e-mail: info@citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων (π.χ. σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος) και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη παραγγελία (τιμή, ιδιότητες κτλ.) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους τηρούμενους τιμοκαταλόγους του. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που ενδέχεται να δημοσιεύουν τρίτοι στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο παρόν ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Παρ’ όλα αυτά συνιστάται στους επισκέπτες και χρήστες, ακόμα και κατά την περιήγησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, καθώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει σε ηλεκτρονική συσκευή τους γι’ αυτούς τους λόγους.

Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρούνται οι όροι της Πολιτικής Επιστροφών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή/και ζημίες από τη χρήση των παραγγελθέντων προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αντισυμβαλλόμενο ή τρίτο από παράνομη συμπεριφορά αυτού, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις. Τρίτοι που ευθύνονται αντικειμενικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, οι προστήσαντες άλλον, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και, ενδεχομένως, αποζημίωση της Εταιρείας εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με η Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει αν αληθεύουν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκάστοτε χρήστη, τον οποίο και θεωρεί ως πραγματικό κάτοχο αυτών. Στη σύμβαση με την Εταιρεία, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νόμιμου δικαιούχου αυτής δεσμεύουν τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νόμιμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα του με το αντίτιμο της πώλησης. Η παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Εταιρείας για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Η είσοδος στον ιστότοπο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών που ορίζονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή του συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχόμενου προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνεπώς η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν ο ίδιος που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη συγκατάθεση και έγκριση του κατόχου των κωδικών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και για την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, στους ίδιους ή σε οποιονδήποτε τρίτο η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών. Ως εκ τούτου οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή περιήγησής τους, ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται στους εγγεγραμμένους χρήστες να ενημερώνουν άμεσα το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα, ώστε να τους συνδράμει στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών της, καθώς και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε δική της υπαιτιότητα, όπως π.χ. λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, πόλεμος, επιδημία, πανδημία κτλ.), δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία βλάβη ή καταστροφή των προϊόντων μετά την αποστολή τους και πριν από την παράδοσή τους στον χρήστη, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (τράπεζα), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (host provider), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (access provider), ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων των οποίων οι σύνδεσμοι (links) φιλοξενούνται στο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του χρήστη από κινδύνους που ελλοχεύουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος, διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστότοπο ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο με υπερσύνδεση (hyperlink), διαφημιστικό εικονίδιο (banner) κτλ. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των προαναφερόμενων διαδικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης με δική του ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, προσωπικών και μη, που παρέχουν οι χρήστες στον ιστοχώρο του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του τελευταίου. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη εφόσον ο τελευταίος παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αναγκαίων και μη δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, και εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του διά πράξεων ή παραλείψεων. Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητώς την κατά τα ως άνω αναφερόμενα απαλλαγή της Εταιρείας, φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και υποχρεούται προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η Εταιρεία παραδίδει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τα παραγγελθέντα προϊόντα προς αποστολή στους πελάτες, παρέχοντας σε αυτές τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη/αντισυμβαλλομένου προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκληθεί από την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο άλλο από τον αντισυμβαλλόμενο, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει υποδειχθεί από τον τελευταίο.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη των προϊόντων μετατίθεται στον καταναλωτή όταν αυτά βρίσκονται πλέον υπό τη φυσική κατοχή του ιδίου ή κάποιου τρίτου προσώπου που έχει οριστεί από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα. Η ευθύνη μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί σχετικώς από τον καταναλωτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν 2251/1994).

Οι απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών που παρέχονται από το έμπειρο προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και οι συμβουλές και πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίνονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης για το ζήτημα που τον απασχολεί, πληροφοριών των οποίων την ακρίβεια δεν είναι σε θέση ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει το προσωπικό της Εταιρείας. Σε περίπτωση παροχής αναληθών, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών από τον χρήστη, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα ΑΚ 513 επ. και οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, για την έγκυρη σύναψη σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται. Επομένως οι υποψήφιοι καταναλωτές των υπηρεσιών και των προϊόντων της Εταιρείας συμβάλλονται εγκύρως με αυτό εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει δηλαδή το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία θεωρείται ως μη γενόμενη. Εφόσον η δικαιοπραξία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές των μερών της δικαιοπραξίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904 επ.).

Οι χρήστες του ιστότοπου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, αποδεχόμενοι τους αναγραφόμενους όρους, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Η σύμβαση των χρηστών με η Εταιρεία θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικώς και μόνο από τη στιγμή που οι χρήστες θα έχουν λάβει από η Εταιρεία σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» ή sms αντιστοίχου περιεχομένου και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της παράδοσης των προϊόντων.

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση κάποιου εξ αυτών των όρων από τον επισκέπτη και χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του χρήστη προς επανόρθωση κάθε ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Εταιρεία, σε περίπτωση παραβίασης κάποιου όρου, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον διαδικτυακό του τόπο, αποκλείοντάς τον από τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει το λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιημένων από αυτόν πληροφοριών, χωρίς καμία προειδοποίηση, και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από η Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων ή εκ του νόμου δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Οι επισκέπτες και χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν εντός του πλαισίου του δικαίου του ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο (την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής χρηστών, τους χώρους συζήτησης [chat rooms, forums], τους λογαριασμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος) ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης σχετίζεται με αυτόν (social media) για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Επίσης το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος ιστοχώρου ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες εξάλλου απαγορεύεται να κοινοποιούν, κατά τα ανωτέρω, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, ευαίσθητα ή μη, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με η Εταιρεία ή τους συνεργάτες του, spam messages, chain letters, «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, καθώς και προστατευόμενα από το δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Επιπροσθέτως απαγορεύεται ρητώς στους επισκέπτες και χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που απαρτίζει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικής ή μη διαδικασίας, αποστολής επιβλαβών αρχείων, όπως π.χ. ιών ή spam messages, ικανών να επηρεάσουν, να βλάψουν, να αναστείλουν, να διακόψουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη σύνδεση και πρόσβαση σε αυτόν και την εν γένει χρήση του από τους υπόλοιπους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την επανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτό από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

Συνιστάται στους χρήστες να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του ιστότοπου, και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

Οι επισκέπτες και χρήστες αποδέχονται πως η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει προς τα παραπάνω.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5.1. Η ιστοσελίδα www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στη CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ και τους παρόχους άδειας αυτής.

5.2. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση , ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

5.3. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας: Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Επιπρόσθετα ενδέχεται σε φωτογραφίες ή βίντεο, να υπάρξουν πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πιο πρόσφατη απεικόνιση του προϊόντος, καθώς έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί σε προγενέστερη κατάσταση.

5.5. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα: Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

5.6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα της εταιρίας μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

5.7. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ και των συνδεδεμένων εταιριών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ή συνδεδεμένων εταιριών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ παύει να ισχύει.

5.8. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της CITRUS ΑΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

5.9 Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον ιστότοπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ασφαλείς εφαρμογές πληρωμής με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, καθώς και τα πλαίσια (frames) πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων/δικαιούχων των διαδικτυακών τόπων παραπομπής.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία θεωρεί εξέχουσας σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ), της τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει), καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης των συλλεγόμενων πληροφοριών, τα δικαιώματά σας και γενικά για την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ενότητα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστάμενα αρχεία κειμένου με σύντομο περιεχόμενο, τα οποία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μέσο περιήγησης του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο.

Στον ιστότοπο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr χρησιμοποιούνται cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης (sessions), για τη βελτίωση της λειτουργίας του, την εύκολη σύνδεση στο λογαριασμό των χρηστών, την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, όπως προτάσεων και διαφημιστικού υλικού που ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης τα cookies συμβάλλουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και περιηγούνται τον ιστότοπο, καθώς και στον εντοπισμό των σημείων εκείνων όπου οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν ενδεχομένως δυσκολίες. Τέλος, με τη χρήση των cookies καθίσταται εφικτή η συλλογή ανώνυμων στατιστικών για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του ιστότοπου, ώστε να βελτιωθούν η δομή και το περιεχόμενό του. Ο επισκέπτης και χρήστης μπορεί να διαγράψει, οποτεδήποτε επιθυμεί, τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό ασφαλείς συναλλαγές για όλους τους χρήστες, χωρίς να αποθηκεύει με κανέναν τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου διέπεται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, καθώς και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν 2251/1994).

Στον διαδικτυακό τόπο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το SSL έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται από τον διαδικτυακό τόπο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr διαθέτουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα τους.

Κατά την καταχώρηση και καθ΄ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας, ενδέχεται να λάβετε αυτοματοποιημένα μηνύματα (email, sms) που θα σας ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας σας. Η απενεργοποίηση (unsubscribe) αυτών των ενημερώσεων δεν είναι δυνατή, καθώς δεν αποτελούν διαφημιστικό υλικό αλλά προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα μηνύματα αυτά συστήνεται να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι εφικτή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Θέλοντας να περιορίσουμε την έλλειψη της φυσικής επαφής με τα προς διάθεση προϊόντα λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών, η Εταιρεία μας, μέσω του ιστότοπου του www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, προσφέρει αναλυτική περιγραφή και ευκρινή εικόνα του εκάστοτε προϊόντος, προκειμένου ο τελικός αποδέκτης να καλύπτεται στο μέγιστο, διατηρώντας παρόλα αυτά την επιλογή της επιστροφής του προϊόντος ή της υπαναχώρησης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής και παραλαβής των προϊόντων καθώς και της Πολιτικής Επιστροφών στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

 

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr υποστηρίζει διάφορους τρόπους πληρωμής, είτε μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking) με κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας που διατηρεί στην ………………… Τράπεζα IBAN ……………………………………., είτε με αντικαταβολή, είτε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Για λόγους αμεσότητας και οικολογικής υπευθυνότητας, η αποστολή του παραστατικού πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) γίνεται ηλεκτρονικά, στη δηλωμένη από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν παρ’ όλα αυτά ο πελάτης επιθυμεί να λάβει έγχαρτο αντίτυπο του παραστατικού πώλησης, έχει τη δυνατότητα να το ζητήσει στα σχόλια της παραγγελίας του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής για αγορές από το www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως π.χ. διαφημιστικά εικονίδια (banners), σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Η Εταιρεία σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή (Ν 146/1914 και 2251/1994 αντιστοίχως). Ειδικότερα, απέχει από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σεβόμενο την ελευθερία επιλογής των υποψήφιων πελατών και τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Εταιρεία ενεργεί με επαγγελματική ευσυνειδησία, ακολουθώντας τους κώδικες συμπεριφοράς που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά του, με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Στον επισκέπτη και χρήστη της ιστοσελίδας www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr παρέχονται όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, πλήρης ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτή και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών, προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένος προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι προσφορές, οι εκπτώσεις, τα δώρα, οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί και τα παιχνίδια, στο μέτρο που επιτρέπονται κατά το ισχύον δίκαιο (περί αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή), είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές ή με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς είναι εύκολη και οι σχετικοί όροι παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς. Οι προωθητικές ενέργειες που περιλαμβάνουν προσφορά δώρου ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των χρηστών του, δεσμεύεται να μην αποστέλλει σε αυτούς μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spamming). Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.grαποδέχονται να λαμβάνουν δωρεάν μηνύματα με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα ενημέρωσης για προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκπτώσεις και διαγωνισμούς, εφόσον εγγραφούν στο newsletter του ιστότοπου ή κατόπιν συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, διατηρώντας ωστόσο πάντα το δικαίωμα της διαγραφής από τις σχετικές λίστες αποστολής με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Η Εταιρεία σέβεται τους επαγγελματικούς κανόνες που διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλματος, το επαγγελματικό απόρρητο, την εντιμότητα προς τους καταναλωτές και τους συναδέλφους και τους κανόνες δεοντολογίας (άρθρο 7 ΠΔ 131/2003).

 

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες και να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν. Για το λόγο αυτό οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό της Εταιρείας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Αν παρ’ όλα αυτά οι πελάτες έχουν λόγο να πιστεύουν πως από τη συναλλαγή τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας προσβάλλεται σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο από τα δικαιώματά τους, μπορούν, σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, να κάνουν χρήση της δυνατότητας εξωδικαστικής ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ / Alternative Dispute Resolution), η οποία παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία της ΕΕΔ μπορεί να κινηθεί διά μέσου της πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος εθνικός φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα το δικαίωμα προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια το οποίο διατηρούν και ο πελάτης και η Εταιρεία.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από τις συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και των λοιπών κριτηρίων και διακρίσεων των νόμων, είναι το δίκαιο του ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων που από την επικύρωσή τους με νόμο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου (άρθρο 28, παράγραφος 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή το νόμο. Για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας προς τους καταναλωτές και από την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού του καταστήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν 2251/94, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΌΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του διαδικτυακού χώρου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, καθώς και εν γένει τους όρους συναλλαγών του ηλεκτρονικού του καταστήματος, στο πλαίσιο του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων από η Εταιρεία παραγγελιών. Οι επισκέπτες και χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους καταγεγραμμένους εδώ όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων σε αυτό το έγγραφο και σε κάθε άλλο σημείο αυτού του ιστοχώρου πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των επισκεπτών και χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.grκαι των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών προϋποθέτει, αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον επισκέπτη και χρήστη των εκάστοτε αναγραφόμενων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων από τους όρους (χρήσης-λειτουργίας ιστοχώρου και συναλλαγών) δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης και χρήστης διαφωνεί με το περιεχόμενο των όρων, καλείται να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση αυτού του ιστότοπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και να διακόπτει τη λειτουργία του διαδικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχόμενων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κτλ., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν οι χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση με την Εταιρεία.

 

Το προσωπικό της Εταιρείας βρίσκεται στη διάθεση των πελατών ανά πάσα στιγμή, πριν, αλλά και μετά από την παράδοση των προϊόντων, έτοιμο να απαντήσει σε τυχόν απορίες και να συμβάλει στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αναγκαία διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Ιδρύματος, για παράπονα, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο www.citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πελατών στο τηλ. 210-4831050 και στο e-mail: info@citrus-chios.hosted-by-fastpath.gr.